12 Lakshmi Sloka Sarva Mangala Mangalye

14. Yada Yada Hi Dharmasya, Ya Devi Sarve Bhuteshu, Sarva Mangal Mangalye, Shanti Mantra

Sarva mangala tina malia-

Lakshmi Lakshmi Lata Kishore

Lakshmi Lakshmi - Lata, Kishore

Lakshmi Lakshmi - Lata, Kishore

MBV 2006 11 12M AKHANDA BHAJAN 66 SARVA DHARMA ATP SARVA DHARMA PRIYA DEVA

Lakshmi Oh Lakshmi

Lakshmi Lakshmi

Lakshmi Oh Lakshmi

Sarva Devtaon Ki

MBV 2008 01 26 05 SARVA DHARMA ALLAH TUM ESWAR BHI TUM

Mangala Roopini

Sarva Guno Me Pavitrata

Lakshmi Narayan

Lakshmi Narayan

Lakshmi Narayan

Lakshmi Narayan

MBV 2006 11 12M AKHANDA BHAJAN 10 SARVA DHARMA ATP RAM RAHIM KO BHAJANE WALE

Lakshmi Narayan