Jai Gananayaka Kanipakam Vinayaka

P Ishwarya - B012 Jai Jai Gananayaka 0

[NewMarathi.] - Gananayaka (Female) [NewMarathi.]

[NewMarathi.] - Gananayaka (Male) [NewMarathi.]

MBV 2008 01 12M 01 GANESHA BHAJO GANANAYAKA GAJAVADANA

M.L. Vasanthakumari - Sharanu Siddhi Vinayaka

MBV 2010 10 01 01 GANESHA GOURI GANESHA VINAYAKA

Jai Gananayaka Kanipakam Vinayaka

Teerthayatra Archival - Jai Gananayaka (Kanipakam Vinayaka)

Jai Gananayaka - Kanipakam Vinayaka