Aap Ki Naten Me Likh Likh Kar Sunao A

Likh Chttian Kider Nu Pava

Likh Bhi Lo Apney Dil Pey(djraag.)

Padh Likh Ke

Likh Diya Hai

Mehndi Se Likh

Mehndi Se Likh

Likh Ke Mehndi

Padh Likh Ke

Mehndi Se Likh

Mehndi Se Likh Pak

Likh Diya Hai

Mehndi Se Likh

Mehndi Se Likh Gori

Dil Pe Lahoo Se Likh Diya

Naam Tere Likh

Khat Likh De

Afsana Likh Rahi Hoon

Ho Likhnewale Ne Likh Di

Likh Ke Mehndi Se

Tere Dil Pe Naam Na Likh Doon

Afsana Likh Rahi Hoon

Tere Dil Pe Naam Na Likh Do

Afsana Likh Rahi Hoon

Tere Dil Pe Naam Na Likh Doon

Dil Pe Lahoo Se Likh Diya

Hawaon Pe Likh Do

Tere Naam Likh Di Hai Ye

Naam Tere Likh

Khat Likh De

Tere Dil Pe Naam Na Likh Doon

AAP KI NAATAIN MAIN LIKH LIKH KAR

Aap Ki Naatain Main Likh Likh Kar Sunaon Aap Ko - By Anas Younus