Dia Aur Bati Hum Mp3 Download

Na Tel Aur Na Bati
Na To Jale Bati
Aey bati senen bar yari satam gar ( Dari)
Bati Bal Ke Banere Ute - Shamsad Begum
Man Tera Mandir Ankhen Diya Bati
Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode
Diya Aur Baati Hum 21st January 2015 : Ep 947
Diya Aur Baati Hum 22nd January 2015 : Ep 948
Diya Aur Baati Hum 20th January 2015 : Ep 946
Diya Aur Baati Hum 15th January 2015 : Ep 942
Diya Aur Baati Hum 17th January 2015 : Ep 944
Diya Aur Baati Hum 13th December 2014 : Ep 915
Diya Aur Baati Hum 16th January 2015 : Ep 943
Diya Aur Baati Hum 19th January 2015 : Ep 945
Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for full episodes
Diya Aur Baati Hum 13th January 2015 : Ep 940
Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode
Diya Aur Baati Hum 30th December 2014 : Ep 929
Diya Aur Baati Hum 10th December 2014 : Ep 912
Diya Aur Baati Hum 29th December 2014 : Ep 928
Diya Aur Baati Hum 15th December 2014 : Ep 916
Diya Aur Baati Hum 24th November 2014 : Ep 898
Diya Aur Baati Hum 5th January 2015 : Ep 933
Diya Aur Baati Hum 14th November 2014 : Ep 890
Diya Aur Baati Hum 22nd December 2014 : Ep 922
Diya Aur Baati Hum 21st November 2014 : Ep 896
Diya Aur Baati Hum 27th November 2014 : Ep 901
Diya Aur Baati Hum 26th December 2014 : Ep 926
Diya Aur Baati Hum 6th December 2014 : Ep 909
Diya Aur Baati Hum 21st October 2014 : Ep 869
Diya Aur Baati Hum 6th January 2015 : Ep 934
Diya Aur Baati Hum 6th October 2014 : Ep 856
Diya Aur Baati Hum 22nd November 2014 : Ep 897
Diya Aur Baati Hum 19th December 2014 : Ep 920
Diya Aur Baati Hum 17th November 2014 : Ep 892
Diya Aur Baati Hum 7th January 2015 : Ep 935
700 Episodes Celebrations : Diya Aur Bati Hum : Tv Show
Diya Aur Baati Hum 1st January 2015 : Ep 930
Diya Aur Baati Hum 2nd January 2015 : Ep 931
Diya Aur Baati Hum 29th November 2014 : Ep 903
Diya Aur Baati Hum 18th October 2014 : Ep 867
Diya Aur Baati Hum 11th September 2014 : Ep 835
Diya Aur Baati Hum 17th December 2014 : Ep 918
Diya Aur Baati Hum 23rd December 2014 : Ep 923
Diya Aur Baati Hum 10th January 2015 : Ep 938
Diya Aur Baati Hum 8th January 2015 : Ep 936
Diya Aur Baati Hum 19th September 2014 : Ep 842
Diya Aur Baati Hum 7th November 2014 : Ep 884
Diya Aur Baati Hum 18th December 2014 : Ep 919
Diya Aur Baati Hum 31st October 2014 : Ep 878
Diya Aur Baati Hum 24th December 2014 : Ep 924
Diya Aur Baati Hum 3rd January 2015 : Ep 932