Ekdantay Vakratunday Gouri Tanaya Dhimahi

MBV 2010 10 23 01 GANESHA SHAMBHU KUMARA GOURI TANAYA

mbv 2010 10 23 01 ganesha shambhu kumara gouri tanaya

MBV 2010 12 06 01 GANESHA GAJAVADANA GAJANANA GOURI TANAYA

MBV 2007 04 04M 01 GANESHA SHAMBHU KUMARA GOURI TANAYA

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba - Ganga Jatadhara Gouri Sankara

MBV 2008 01 07M 01 GANESHA GOURI NANDANA GAJANANA GANGADHARA HARA

MBV 2007 04 01M 01 GANESHA JUSTA GOURI NANDANA BALA GAJANANA

mbv 2008 02 29 01 ganesha gouri nandana gajanana gangadhara hara

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba - Ganga Jatadhara Gouri Sankara

MBV 2008 02 29 01 GANESHA GOURI NANDANA GAJANANA GANGADHARA HARA

Vilayat Hussain Khan - Raga Lalita Gouri

Gouri Prasanna Majumdar - Tomar Chokher Kajole

MBV 2009 03 10 01 GANESHA LAMBODARA JAYA GOURI SUTA

MBV 2003 08 05 01 GANESHA LAMBODARA JAYA GOURI SUTA

Younus Hussain Khan - Raga Lalita Gouri

Abdul Karim Khan - Raga Gouri (mArwA thAT)

MBV 2007 04 01M 01 GANESHA GOURI NANDANA BALA GAJANANA

mbv 2003 08 05 01 ganesha lambodara jaya gouri suta

mbv 2007 04 09 01 ganesha sitoke gouri nandana gajanana

Altaf Hussain Khan - Raga Lalita Gouri

Gajananrao Joshi - Raga Lalita Gouri

Ali Akbar Khan - Raga Lalita Gouri

MBV 2009 03 19 01 GANESHA GOURI NANDANA GAJANANA

MBV 2005 10 16PM 01 GANESHA GOURI NANDANA

MBV 2007 04 09 08 SHIVA GANGADHARA GOURI MAHESA

MBV 2008 01 24 01 GANESHA LAMBODARA HE GOURI NANDANA

MBV 2007 04 09 01 GANESHA GOURI NANDANA GAJANANA

MBV 2007 12 19 01 GANESHA GOURI NANDANA GAJANANA

Bhimsen Joshi - Raga Lalita Gouri

MBV 2005 10 16PM 01 GANESHA GOURI NANDANA

Ekadantaya vakratundaya gauri tanaya dhimahi