Hokkien Song Mp3 Download

Wei Yingwu - 030 Chang'an Yu Feng Zhu (Hokkien)
Wei Yingwu - 030 Chang'an Yu Feng Zhu (Hokkien)
Wei Yingwu - 027 Jun Zhai Yu Zhong Yu Zhu Wen Shi Yan Ji (Hokkien)
Wei Yingwu - 030 Chang'an Yu Feng Zhu (Hokkien)
Wei Yingwu - 027 Jun Zhai Yu Zhong Yu Zhu Wen Shi Yan Ji (Hokkien)
Wei Yingwu - 030 Chang'an Yu Feng Zhu (Hokkien)
Wei Yingwu - 030 Chang'an Yu Feng Zhu (Hokkien)
Wei Yingwu - 027 Jun Zhai Yu Zhong Yu Zhu Wen Shi Yan Ji (Hokkien)
Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)
Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)
Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)
Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)
Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)
Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)
Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)
Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)
Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)
Zhang Jiuling - 003 Gan Yu Si Shou Zhi San (Hokkien)
Han Yu - 067 - Ba Yue Shi Wu Ye Zeng Zhang Gong Cao (Hokkien)
Zhang Jiuling - 003 Gan Yu Si Shou Zhi San (Hokkien)
Zhang Jiuling - 001 Gan Yu Si Shou Zhi Yi (Hokkien)
Zhang Jiuling - 004 Gan Yu Si Shou Zhi Si (Hokkien)
Han Yu - 067 - Ba Yue Shi Wu Ye Zeng Zhang Gong Cao (Hokkien)
Zhang Jiuling - 001 Gan Yu Si Shou Zhi Yi (Hokkien)
Zhang Jiuling - 002 Gan Yu Si Shou Zhi Er (Hokkien)
Zhang Jiuling - 001 Gan Yu Si Shou Zhi Yi (Hokkien)
Han Yu - 067 - Ba Yue Shi Wu Ye Zeng Zhang Gong Cao (Hokkien)
Zhang Jiuling - 004 Gan Yu Si Shou Zhi Si (Hokkien)
Han Yu - 067 - Ba Yue Shi Wu Ye Zeng Zhang Gong Cao (Hokkien)
chanson pour les petits enfants (song for the little children, song world) - john krieg
Joyce Lim 乾一杯 hokkien song
Hokkien Pop Song: Grandmas Words (阿嬤的話)
Hokkien song: I Ask Heaven (我问天)
Hokkien Song 車站 Che Zhan Chia Cam
Taiwanese Hokkien Song 2011 by Xie Jinyan Curving Moon (月彎彎)
Hokkien Song 攏是為著你 Long Shi Wei Zhe Ni
小凤凤难忘的初恋情人 Xiao Feng Feng Hokkien Song
bang tion er cin ue ( hokkien song )
Hokkien Song #1
Hokkien Song: 三號媽咪 (福建语) & Comedy by Liu Ling Ling 刘玲玲 Singapore Getai 新加坡歌台搞笑 AMK 宏茂橋
劉玲玲 Liu Ling Ling Medley Hokkien Song
Hokkien Chinese Love Song MV Heartbreak Hotel 伤心酒店
羅時豐 Luo Shi Feng Hokkien Song 男人的汗 Nan Ren De Han
Hokkien Song #2
Hojiak HOKKIEN SONG KTV
Jia Hou Gei Au (Hokkien Song)
Hokkien Song
洪榮宏 一支小雨伞 ( Hokkien Song ) yī zhī xiǎo yǔ sǎn
Rude Funny Hokkien Song
Hokkien Pai Kia Song
Hokkien song: Railway Station (车站)
Hokkien song 12
小凤凤拼出头 Xiao Feng Feng Hokkien Song
Fate (hokkien song)
Joyce Lim 十二莲花 hokkien song
Hokkien Song 心痛 Xin Tong
Hokkien Song 爱情一斤值多少 Ai Ching Yi Jin Zhi Duo Shao
小甜甜 Xiao Tian Tian 明天 Ming Tian Tomorrow Hokkien Song
Ah boys to men 1 book out hokkien song part
Hokkien Song 等無人 Deng Wu Ren Tan Bo Lang
Chinese Song translate to hokkien
hokkien song (guek nio)
江蕙 家後 ( Ciang Hui Cia Hou ).mpg
Hokkien sentimentalpop song by Jay Chou Father (阿爸)
MTV Hokkien Hits Ai Pia Cia E Ya
Hokkien Song 鄧麗君 Deng Li Jun Teresa Teng Bui Ba Chang
Jack Neo Army album (Hokkien soldier)
Dream of Flying by Jeannie Hsieh (Taiwanese Hokkien Song 2012)
Hokkien Song by Jianghui 江惠 Hold you tightly 甲你攬牢牢
Hokkien song(cabo gina )
王雷 Hokkien Song
Ah Niu 阿牛 Wa Si Hokkien Lang 我是福建人
Hokkien Song 小雨 Xiao Yu
Funny hokkien song
翁立友 坚持
劉玲玲 Liu Ling Ling 恰恰爽 Cha Cha Shuang Hokkien Song
Sa ni Si kan Hokkien Song Medan
王雷 Hokkien Song 1
Hokkien song (meimei )
Hokkien Song 鄧麗君 Deng Li Jun Teresa Teng Bang Chun Hong 望春風