Hokkien Song

Wei Yingwu - 030 Chang'an Yu Feng Zhu (Hokkien)

Wei Yingwu - 030 Chang'an Yu Feng Zhu (Hokkien)

Wei Yingwu - 027 Jun Zhai Yu Zhong Yu Zhu Wen Shi Yan Ji (Hokkien)

Wei Yingwu - 030 Chang'an Yu Feng Zhu (Hokkien)

Wei Yingwu - 027 Jun Zhai Yu Zhong Yu Zhu Wen Shi Yan Ji (Hokkien)

Wei Yingwu - 030 Chang'an Yu Feng Zhu (Hokkien)

Wei Yingwu - 030 Chang'an Yu Feng Zhu (Hokkien)

Wei Yingwu - 027 Jun Zhai Yu Zhong Yu Zhu Wen Shi Yan Ji (Hokkien)

Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)

Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)

Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)

Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)

Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)

Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)

Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)

Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)

Wei Yingwu - 029 Ji Quanjiao Shan Zhong Dao Shi (Hokkien)

Zhang Jiuling - 003 Gan Yu Si Shou Zhi San (Hokkien)

Han Yu - 067 - Ba Yue Shi Wu Ye Zeng Zhang Gong Cao (Hokkien)

Zhang Jiuling - 003 Gan Yu Si Shou Zhi San (Hokkien)

Zhang Jiuling - 001 Gan Yu Si Shou Zhi Yi (Hokkien)

Zhang Jiuling - 004 Gan Yu Si Shou Zhi Si (Hokkien)

Han Yu - 067 - Ba Yue Shi Wu Ye Zeng Zhang Gong Cao (Hokkien)

Zhang Jiuling - 001 Gan Yu Si Shou Zhi Yi (Hokkien)

Zhang Jiuling - 002 Gan Yu Si Shou Zhi Er (Hokkien)

Zhang Jiuling - 001 Gan Yu Si Shou Zhi Yi (Hokkien)

Han Yu - 067 - Ba Yue Shi Wu Ye Zeng Zhang Gong Cao (Hokkien)

Zhang Jiuling - 004 Gan Yu Si Shou Zhi Si (Hokkien)

Han Yu - 067 - Ba Yue Shi Wu Ye Zeng Zhang Gong Cao (Hokkien)

chanson pour les petits enfants (song for the little children, song world) - john krieg

hokkien song

hokkien song

Hokkien Songs Playlist

Hokkien song

Hokkien song playlist

Old Hokkien Songs

Hokkien Pop Song: Grandmas Words (阿嬤的話)

Hokkien songs

Hokkien Song: 三號媽咪 (福建语) & Comedy by Liu Ling Ling 刘玲玲 Singapore Getai 新加坡歌台搞笑 AMK 宏茂橋

Hokkien song MIXED

old hokkien song

Hokkien Chinese Love Song MV Heartbreak Hotel 伤心酒店

Taiwan Hokkien song

Hokkien songs

Chen lei hokkien songs.

Hokkien song: Railway Station (车站)

Hokkien Song #1

Evergreen hokkien song

Hokkien Pai Kia Song

Hokkien songs

Hokkien Song 舞女 Bu Lu

hokkien songs

Sa ni Si kan Hokkien Song Medan

Hokkien Songs

Hokkien song

hokkien song mtv

Favourite hokkien song

Hokkien Song 成功的条件 Cheng Gong De Tiao Jian

hokkien song

Hokkien Duets

小甜甜 Xiao Tian Tian 明天 Ming Tian Tomorrow Hokkien Song free mp3 downloads

HOKKIEN SONG (MEDAN)

Chen Lei hokkien songs

hokkien song

Ah boys to men 1 book out hokkien song part

Rude Funny Hokkien Song

Jack Neo Army album (Hokkien soldier)

Taiwan hokkien songs

Hokkien Songs

Old Taiwan Hokkien Songs

Hokkien Song Wordless Criticism of Feelings 無字的情批

Hokkien oldies

Hokkien song 2014

Jia Hou Gei Au (Hokkien Song)

Hokkien song

Grandmas words (hokkien song)

Hokkien songs

Hokkien Rock Song Branch Solitary Bird (樹枝孤鳥)

Joyce Lim Hokkien Song

Funny hokkien song